Rasegruppe for Grand Basset Griffon Vendeen

Grand Basset Griffon Vendeen tilhører
FCI Gruppe 6 - Drivende- og sporhunder

Gå tilbake til siden for Grand Basset Griffon Vendeen

Drivende- og sporhunder

Drivende- og sporhunder - Gruppe 6 Drivende hunder er en gruppe jakthunder som er særskilt godt utrustet for å spore vilt. De har mindre kontakt med jegeren under jakten enn støtende hunder og fuglehunder har, og kan i visse tilfeller slå ut på lange drev når de sporer eller har los. Overvær er bare viktig når hunden kan etablere synskontakt med viltet.

Drivende hunder kan også videre inndelses i flere undergrupper, blant annet som drivende hihunder og hetsende hunder. I tillegg kommer gruppene i FCI-systemet nedenfor.

Når hunden finner et interessant spor og begynner å nærme seg viltet, som gjerne ligger og trykker i nærheten, begynner den gjerne å småbjeffe (støte på fot). Kommer hunden nær nok, vil viltet ta til flukten. Dersom hunden ser viltet når dette skjer, setter den gjerne i et høyt vræl (beskrik) og renner etter. Viltet vil som regel alltid klare å komme ut av synsranden for hunden, som tar opp forfølgelsen via sine sporegenskaper, hele tiden halsende. Dette kalles å ha los, idet hunden tilkjennegir hvor den er slik at jegeren kan følge med/etter. De mest energiske hundene kan holde en slik jakt gående i flere dager.

Seksjoner under
Gruppe 6 - Drivende- og sporhunder

Grand Basset Griffon Vendeen tilhører seksjonen
Fårehunder.

Andre seksjoner

Andre raser i
Gruppe 6 - Drivende- og sporhunder