Norsk Terrier Klub

Norsk Terrier Klub

 Send melding til Norsk Terrier Klub

NTK avd. Oslo/Akershus
... er en distrikstavdeling i Norsk Terrier Klub
... ønsker å skape et aktivt og trivelig terriermiljø
... har 1202 "medlemmer" ( pr.20.11.08) bosatt i vårt område

Gå tilbake til siden for Bedlington Terrier
Søk etter andre klubber