Norsk Engelsksetter Klubb

Norsk Engelsksetter Klubb

 Send melding til Norsk Engelsksetter Klubb

Norsk Engelsksetterklubb er en spesialklubb for engelsksetteren. Vi har det kynologiske ansvaret for rasen.

Klubben driver et stort og vidtfavnende arbeid, hvor målet er å arbeide for å fremme utviklingen av rasen som jakthund med god helse og et funksjonelt eksteriør.

Engelsksetteren er en av landets mest populære raser og det finnes ca. 9000 i Norge. Ditt medlemskap er viktig for den fortsatt gode utviklingen av rasen.

Gå tilbake til siden for Engelsk Setter
Søk etter andre klubber

Raser tilhørende klubben:

 Engelsk Setter

Ny klubb eller endring av opplysninger?

Finner du feil ved en oppføring?

Mangler det noen?