Norsk American Akita Klubb

Norsk American Akita Klubb

 Send melding til Norsk American Akita Klubb

Norsk American Akita Klubb

Er en medlemsklubb under Norsk Kennel Klubb og følger deres retningslinjer. Klubben har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser vedrørende rasen American Akita, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av American Akita som rase.

Norsk American Akita Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, rasenes sunnhet og mentalitet. Klubben skal være med å spre kunnskap om rasens egenskaper, oppvekst, helse og pleie, samt skape og beholde gode relasjoner mellom omverden, hundeeiere og hundehold..

Gå tilbake til siden for Amerikansk akita
Søk etter andre klubber

Raser tilhørende klubben:

 Amerikansk akita

Ny klubb eller endring av opplysninger?

Finner du feil ved en oppføring?

Mangler det noen?