Norsk Beauceron Gruppe

Norsk Beauceron Gruppe

 Send melding til Norsk Beauceron Gruppe

NBG - Norsk Beauceron Gruppe

En gruppe for beauceron-interesserte i Norge

Denne gruppen er startet for å samle eiere, oppdrettere og interesserte av rasen for et samarbeid for denne. Da rasen ikke har sin egen raseklubb enda og interessen for rasen øker, så synes vi det er på plass med en gruppe for samle beauceronfolket! Det er viktig at man står sammen for rasen og hjelper den å få en god utvikling her i Norge.

Dette er foreløpig en slags uoffisiell klubb for rasen, men når vi har fått mange nok interesserte, kan vi etterhvert danne en raseklubb i samarbeid med NKK. Så alle som er interessert i dette og ønsker å bli medlem/støtte denne gruppen, meld dere inn på denne siden!

Gå tilbake til siden for Beauceron
Søk etter andre klubber

Raser tilhørende klubben:

 Beauceron

Ny klubb eller endring av opplysninger?

Finner du feil ved en oppføring?

Mangler det noen?