Airedale Terrier Klubben

Airedale Terrier Klubben

 Send melding til Airedale Terrier Klubben

Ansvarlig for Airedale terriere, og de aller fleste andre terriere, i Norge, er Norsk Terrier Klub. (se www.ntk.org)

NTK er en stor organisasjon som er delt opp i mange undergrupper - en gruppe eller raserepresentant for hver rase og i tillegg distriktsavdelinger og aktivitetsgrupper.

For Airedale Terrier er det Airedale Terrier Klubben, stiftet 1977, som har det daglige ansvaret. Vi arrangerer kurs og samlinger,bl.a. i pelsstell og bruks. Se vår webside www.airedale.no

Gå tilbake til siden for Airedale Terrier
Søk etter andre klubber

Raser tilhørende klubben:

 Airedale Terrier

Ny klubb eller endring av opplysninger?

Finner du feil ved en oppføring?

Mangler det noen?