Fedme

Fedme

Fedme

Fedme eller overvekt hos hunder er en klinisk tilstand som kan lede til flere alvorlige livsstilslidelser. Omkring 20-30% av norske hunder lider av overvekt. Til sammenligning ble det gjort en stor studie i Mellom-Europa for noen år siden, og der konkluderes det med at kun ca. 3% av hundene var undervektige.

Grensen for fedme
Det er naturligvis flere grader av overvekt, men generelt sett kan man si at hunder som veier 15% eller mer enn sin antatte normalvekt (idealvekt for størrelsen) lider av fedme (overvekt utover hva som kan regnes som forsvarlig). Slik overvekt er ikke bare direkte helsefarlig, men må også kunne karateriseres som dyreplageri.
Den enkleste måten å vurdere dyrenes ernæringstilstand på er å la hånden gli over ribbena. De skal kunne føles lett. Ved overvekt vil ribbena være vanskeligere å identifisere.
Ser man hunden ovenfra, skal kroppen smalne inn bak ribbena, og den skal ikke ha valker ved halerota.

Bivirkninger av overvekt
Overvekt fører bl.a. til at dyr rammes lettere av sykdommer og har en kortere levetid enn dyr med normalvekt. Likeledes minsker gjerne dyrets livsglede, aktivitets- og prestasjonsnivå, samt eierens utbytte av dyret som sådan.
Overvekt vanskeliggjør dessuten ofte annen behandling og øker risikoen for å lettere få flere alvorlige sykdommer og lidelser. Her kan nevnes sukkersyke (diabetes mellitus), kroniske leddskader og ryggskader, hjerte og lungesykdommer, leversykdommer, kreft, magedreining m.m.
Det medfører dessuten økt risiko ved anestesi og kirurgi, økende følsomhet for varme, trøtthet, dårlig kondisjon og dårlig humør.

Årsaker til overvekt
Dyr blir helst fete fordi kroppen får for mye tilført energi over tid. Noen raser kan dessuten være arvelig disponerte for fedme, men dette er ingen grunn for at de skal behøve å bli fete. Nyere forskning viser dessuten at valper som tilføres for store mengder energi i oppveksten, lettere får skader og defekter på skjelettet enn andre hunder. Dette gjelder spesielt for store raser.
Eldre og kastrerte hunder har dessuten gjerne lavere forbrenning, slik at energibehovet reduseres. Stoffskifte og hormonrelaterte årsaker ser man av og til. I noen tilfeller kan fedme skyldes for liten produksjon av thyroxin og for høy produksjon av cortisol (hyperadrenocortisisme, også kalt Cushing syndrom). Da vil hunden ofte være svært rolig, røyte mye og bli tynn i pelsen.
Om thyroxinmangel er problemet fryser gjerne hunden lettere og vil derfor søke seg til varme steder. Thyroxinmangel kan diagnostiseres ved blodprøve hos veterinæren.

Slanking
Om hunden er mer enn 15% overvektig bør slanking kun skje i samråd med veterinær. Generelt sett kan man imidlertid si at det er ideelt å tape ca. 2% av kroppsvekten pr. uke.