Coprophagia

Coprophagia

Coprophagia

Coprophagia er i realiteten en teknisk terminologi for å beskrive at hunder spiser avføring.

Dette fenomenet har vært studert av en rekke forskere uten at de har funnet et definitivt svar på problemet.

Coprophagia kan føre til akutt diaré og evt. også alvorlige sykdommer dersom avføringen inneholder smittestoff.

Årsak
Ernæringsmessige behov kan være en årsak hos noen hunder, men helt klart bare hos et fåtall. For andre kan det rett og slett være kjedsomhet eller en spiseforstyrrelse som er årsaken, uten at noen har klart å dokumentere dette med noen grad av sikkerhet heller. Det kan også ha med genetikk å gjøre, i den grad at (ville) tisper jo gjerne spiser avføringen til valpene sine, for derigjennom å skjule de for eventuelle predatorer.

Noen mener også at tilstanden kan ha sammenheng med andre sykdommer, som f.eks pankreatit, problemer med bukspyttkjertelen, infeksjoner i tarmkanalen, en for fettrik diett m.m.

Vi kan vel også slå fast at hunder på en eller annen måte finner avføring attraktivt å spise (i noen sammenhenger), ellers ville de ikke spist det.

Løsning
Den beste måten å løse problemet på er naturligvis å hindre hunden tilgang til slik avføring.
Et alternativ kan være å lufte hunden i bånd, slik at du kan kontrollere hva den får tilgang til.

Noen hunder lærer også at det å spise avføring gir dem oppmerksomhet, fordi du reagerer. Det kan derfor også være en løsning å «lære» hunden at det å spise avføring umiddelbart fører til noe negativt (for eksempel i form av skjenn eller lignende).