Forbudte hunderaser

Forbudte hunderaser

Forbudte hunderaser

Forbudte hunderaser i Norge

Før du anskaffer hund, bør du være oppmerksom på at noen hunderaser er forbudt i Norge. Forbudet gjelder både hundehold, avl og innføring av farlige hunder. Du kan heller ikke innføre sæd eller embryo fra farlige hunder.

Uansett blandingsforhold, anses disse hunderasene som farlige og dermed forbudte:

Som farlige hunder anses også andre hunder og hundetyper som er en blanding av hund og ulv.

Hunderaser med opprinnelig blanding av ulv som er registrert i Norge av Norsk Kennel Klub 1. januar 2003 er likevel tillatt. Dette gjelder særlig rasen saarloos wolfhond. Det kan heller ikke utelukkes at shäferhund, alaskan malamute, siberian husky og belgiske fårehundtyper har delvis opphav som ulv. Disse fungerer normalt i samfunnet og brukes i stor grad som nyttehund. Lovgiver har derfor ikke sett det som påkrevd å forby disse rasene selv om de langt tilbake i tid skulle være innblandet ulv.

Forbudte hunder kan ikke være med utenlandske eiere på ferie i Norge, eller delta på hundeutstillinger her.

Dokumentasjonskrav

Hunder som kan ligne på forbudte hunder må merkes med mikrochip som knytter hunden til et registreringsbevis med DNA-koding og tilknyttet stamtavle - som viser at hunden er lovlig. Merking med bruk av tatovering er ikke tilstrekkelig. Manglende merking gjør det vanskelig for hundeholder å bevise at hunden er lovlig, og avliving kan bli resultatet.

Overgangsbestemmelser

Forbudet mot amstaff som ble innført 20. august 2004. Det ble fastsatt overgangsregler for hunder som var lovlig anskaffet før forbudet trådte i kraft. Vilkåret for å få beholde slike hunder er at den ble identitetsmerket innen 20. desember 2004. Identitetsmerket skal knytte hunden til et registreringsbevis som opplyser om eierens navn og adresse og viser at hunden er avlet, innført eller holdt før 20. august 2004. Er hunden ikke identitetsmerket foreligger ikke vilkårene for å kunne beholde den. Avliving vil da bli resultatet.

En amstaff som omfattes av overgangsreglene kan ikke brukes i avl, selges eller omplasseres. Det vil derfor ikke være mulig å anskaffe en amstaff lovlig i Norge i dag.